• به داشتن شهري پاک کمک کنيم.....
  • احداث سلول(محل دفن پسماندها) درسايت دفن زباله شهرداري شهرکرد
  • 21 تير ماه روز جهاني بدون نايلکس
  • بازيد مديريت ارتباطات شهرداري شهرکرد از اولين رويداد کافي شاپ بدون پسماند درايران
  • رويداد اولين کافي شاپ بدون پسماند درايران

آرشیو کامل اخبار

  مهر 00  (16)
  شهریور 00  (8)
  مرداد 00  (6)
  تیر 00  (13)
  خرداد 00  (18)
  اردیبهشت 00  (22)
  فروردین 00  (1)
  اسفند 99  (10)
  بهمن 99  (10)
  دی 99  (5)
  آذر 99  (18)
  آبان 99  (17)
  مهر 99  (14)
  شهریور 99  (17)
  مرداد 99  (26)
  تیر 99  (21)
  خرداد 99  (25)
  اردیبهشت 99  (12)
  فروردین 99  (3)
  اسفند 98  (8)
  بهمن 98  (3)
  دی 98  (10)
  آذر 98  (9)
  آبان 98  (13)
  مهر 98  (32)
  شهریور 98  (11)
  مرداد 98  (22)
  تیر 98  (9)
  خرداد 98  (6)
  اردیبهشت 98  (19)
  فروردین 98  (10)
  اسفند 97  (16)
  بهمن 97  (8)
  دی 97  (12)
  آذر 97  (11)
  آبان 97  (18)
  مهر 97  (22)
  شهریور 97  (23)
  مرداد 97  (15)
  تیر 97  (19)
  خرداد 97  (8)
  اردیبهشت 97  (6)
  فروردین 97  (8)
  اسفند 96  (7)
  بهمن 96  (7)
  دی 96  (4)
  آذر 96  (5)
  آبان 96  (10)
  مهر 96  (15)
  شهریور 96  (11)
  مرداد 96  (4)
  تیر 96  (10)
  خرداد 96  (8)
  اردیبهشت 96  (11)
  فروردین 96  (7)
  اسفند 95  (12)
  بهمن 95  (6)
  دی 95  (6)
  آذر 95  (6)
  آبان 95  (14)
  مهر 95  (46)
  شهریور 95  (1)
  مرداد 95  (3)
  تیر 95  (2)
  خرداد 95  (1)

اطلاعات عمومی پسماند

زباله دیگر تهدید نیست عناصر مدیریت پسماند اصولا سیستم های مدیریت پسماند شهری در سرتاسر جهان، دارای هشت عنصر موظف به شرح زیر هستن 1-کاهش در مبدأ به طراحی، تولید، عرضه و استفاده از محصولات به نحوی که در پایان عمر مفیدشون، منجر به کاهش کمیت و کیفیت پسماندهای تولید شده بشه، کاهش در مبدأ می گن. اجرای این برنامه ها در کشورهای صنعتی، منجر به بروز نسل جدید از فناوری به نام فناوری پاک در دنیا شده. متاسفانه در ایران هنوز در این زمینه اقدامات جدی صورت نگرفته، به عنوان مثال روزانه بیش از هزار و پونصد تن انواع سبزیجات از اطراف و نقاط دوردست وارد تهران می شه؛ در حالی که فقط 46 درصدش بعد از پاک شدن قابل استفاده ست؛ یعنی روزانه فقط 810 تن زائدات سبزی وارد جریان زباله های شهری تهران می شه؛ حالا زباله های دیگه به کنار! 2-راه های کنترل تولید مواد زائد جامد 3-ذخیره، پردازش و اداره در محل 4-پردازش 5-جمع آوری 6-حمل ونقل 7-بازیافت 8-دفع