• ساماندهي ورودي سايت دفن زباله
  • جمع آوري نايلون هاي اطراف دفن زباله جهت حفظ محيط زيست
  • همکاري سازمان مديريت پسماند و بسيج ادارات با شرکت زير ساخت جهت حفظ و پاکيزگي محيط زيست
  • انتخاب مشاور طرح جامع پسماند
  • واگذاري امور نگهداري وکنترل جمعيت حيوانات بلا صاحب شهر شهرکرد

پاک سازي بلوار يادگار امام

کد خبر: 52227 تاریخ انتشار: 1398/12/11 23:35:23
نمایش: 281
اخبار

به منظور حفظ پاکيزگي و بهداشت محيطي شهر، عمليات نخاله برداري و پاک سازي بلوار يادگار امام شهرکرد از روز جمعه نهم اسفند آغاز شد و به مدت 3 روز نخاله هاي ساختماني که بطور غيرقانوني در اين محل تخليه شده بودند، به مرکز دفن زباله انتقال داده شدند. تخليه نخاله هاي ساختماني در محل هاي غيرمجاز، هر ساله هزينه هاي زيادي را بر دوش مجموعه مديريت شهرداري مي گذارد و باعث تضييع حقوق شهروندان مي شود. شهروندان محترم لازم است ضمن رعايت اين موضوع، نخاله هاي ساختماني خود را فقط در سايت دفن زباله شهرکرد تخليه نمايند و باعث ايجاد مشکل براي خود و ساير همشهريان نشوند. خواهشمند است هرگونه تخليه زباله و نخاله ساختماني در شهر از طريق سامانه ارتباطي 137 به اطلاع شهرداري شهرکرد رسانده شود. شايان ذکر است تخليه زباله و نخاله در محلي بجز مرکز دفن زباله شهرکرد پيگرد قانوني دارد و با متخلفين طبق قانون برخورد خواهد شد.

افزودن دیدگاه


مدیر :


اهمیت و ضرورت
توجه به مقوله مدیریت پسماندها


 
مدیریت پسماند یکی از ضروریترین محورهای توسعه پایدار محسوب می گردد. تولید انواع پسماند در زندگی انسانها امری اجتناب ناپذیر بوده و بی شک عدم توجه کافی به این موضوع می تواند تأثیر زیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت داشته باشد. مدیریت پسماندها به عواملی همچون تولید، جمع آوری، حمل و نقل، دفع و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، لذا برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت صحیح و تدوین برنامه راهبردی وجود ندارد.

تعریف و طبقه بندی پسماندها
پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:


پسماندهای عادی

پسماندهای ویژه

پسماندهای کشاورزی

پسماندهای صنعتی