• خلاصه اجراي طرح تفکيک از مبدا به روايت تصوير
  • خريد باسکول 60 تني جهت سايت پسماند
  • بهسازي جاده دفن پسماند
  • جلسات تفکيک از مبدا
  • انتخاب مشاور جهت سايت دفن زباله

ضد عفوني روزانه ماشين آلات حمل زباله

کد خبر: 52228 تاریخ انتشار: 1398/12/28 21:41:12
نمایش: 194
اخبار
به منظور جلوگيري از شيوع ويروس کرونا و حساسيت فرايند جمع آوري و انتقال پسماندهاي خانگي، محلول پاشي ماشين آلات حمل زباله بطور روزانه انجام مي شود. شايان ذکر است در شرايط کنوني، احتمال آلوده شدن پسماندهاي خانگي به ويروس کرونا وجود دارد و تمامي ماشين آلات جمع آوري و انتقال پسماند بايستي بصورت ويژه گندزدايي و ضدعفوني شوند./

افزودن دیدگاه