• ساماندهي ورودي سايت دفن زباله
  • جمع آوري نايلون هاي اطراف دفن زباله جهت حفظ محيط زيست
  • همکاري سازمان مديريت پسماند و بسيج ادارات با شرکت زير ساخت جهت حفظ و پاکيزگي محيط زيست
  • انتخاب مشاور طرح جامع پسماند
  • واگذاري امور نگهداري وکنترل جمعيت حيوانات بلا صاحب شهر شهرکرد

برگزاري کلاس آموزشي پيشگيري از ويروس کرونا

کد خبر: 52229 تاریخ انتشار: 1398/12/28 22:48:01
نمایش: 280
اخبار
به منظور حفظ سلامت و ايمني پاکبانان عزيز در مواجهه با ويروس کرونا و افزايش آگاهي آنان در جمع آوري ايمن و بهداشتي زباله هاي سطح شهر، کلاس آموزشي پيشگيري از ويروس کرونا توسط شرکت عمران کارون شيري آب برگزار شد. در اين کلاس مواردي از جمله معرفي ويروس کرونا و راههاي انتشار آن، لزوم رعايت بهداشت فردي و محيطي، رعايت ايمني، نحوه اصولي جمع آوري و انتقال زباله ها، راههاي پيشگيري و جلوگيري از انتشار ويروس کرونا به پاکبانان آموزش داده شد. شايان ذکر است پاکبانان در خط مقدم مواجهه با اين ويروس قرار دارند و حفظ سلامتي و ايمني آنان جزء مهمترين اولويت هاي مجموعه مديريت شهري است./

افزودن دیدگاه


مدیر :


اهمیت و ضرورت
توجه به مقوله مدیریت پسماندها


 
مدیریت پسماند یکی از ضروریترین محورهای توسعه پایدار محسوب می گردد. تولید انواع پسماند در زندگی انسانها امری اجتناب ناپذیر بوده و بی شک عدم توجه کافی به این موضوع می تواند تأثیر زیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت داشته باشد. مدیریت پسماندها به عواملی همچون تولید، جمع آوری، حمل و نقل، دفع و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، لذا برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت صحیح و تدوین برنامه راهبردی وجود ندارد.

تعریف و طبقه بندی پسماندها
پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:


پسماندهای عادی

پسماندهای ویژه

پسماندهای کشاورزی

پسماندهای صنعتی