• ساماندهي ورودي سايت دفن زباله
  • جمع آوري نايلون هاي اطراف دفن زباله جهت حفظ محيط زيست
  • همکاري سازمان مديريت پسماند و بسيج ادارات با شرکت زير ساخت جهت حفظ و پاکيزگي محيط زيست
  • انتخاب مشاور طرح جامع پسماند
  • واگذاري امور نگهداري وکنترل جمعيت حيوانات بلا صاحب شهر شهرکرد

اقدامات انجام شده در روزهاي پاياني سال 98

(تصویری)

کد خبر: 52230 تاریخ انتشار: 1399/01/02
نمایش: 235
اخبار
در روزهاي پاياني سال 98، به منظور نظافت  و پاکيزگي سطح شهر، با همت کارگران و پاکبانان زحمتکش، اقداماتي به شرح ذيل توسط مجموعه مديريت شهري انجام شد:

-شستشو و نايلون گذاري مستمر سطل هاي زباله حاشيه خيابانها

-جمع آوري مخازن شک و نمک از سطح شهر با توجه به پايان فصل زمستان

-پاک سازي کانالها و جوي ها آب، بارگيري و حمل نخاله هاي سطح شهر

-شستشوي مستمر مخازن زباله با مواد ضدعفوني کننده به منظور حفظ بهداشت محيطي و جلوگيري از جاري شدن شيرابه ها

-نظافت و پاکسازي معابر در نواحي 4گانه شهري

-شستشوي علائم ترافيکي و تابلوهاي جهت نماي سطح شهر

افزودن دیدگاه


مدیر :


اهمیت و ضرورت
توجه به مقوله مدیریت پسماندها


 
مدیریت پسماند یکی از ضروریترین محورهای توسعه پایدار محسوب می گردد. تولید انواع پسماند در زندگی انسانها امری اجتناب ناپذیر بوده و بی شک عدم توجه کافی به این موضوع می تواند تأثیر زیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت داشته باشد. مدیریت پسماندها به عواملی همچون تولید، جمع آوری، حمل و نقل، دفع و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، لذا برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت صحیح و تدوین برنامه راهبردی وجود ندارد.

تعریف و طبقه بندی پسماندها
پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:


پسماندهای عادی

پسماندهای ویژه

پسماندهای کشاورزی

پسماندهای صنعتی