• خريد باسکول 60 تني جهت سايت پسماند
  • بهسازي جاده دفن پسماند
  • جلسات تفکيک از مبدا
  • انتخاب مشاور جهت سايت دفن زباله
  • اصلاح سايت (تفکيک زباله از مبدا )

اقدامات انجام شده در روزهاي پاياني سال 98

(تصویری)

کد خبر: 52230 تاریخ انتشار: 1399/01/02
نمایش: 145
اخبار
در روزهاي پاياني سال 98، به منظور نظافت  و پاکيزگي سطح شهر، با همت کارگران و پاکبانان زحمتکش، اقداماتي به شرح ذيل توسط مجموعه مديريت شهري انجام شد:

-شستشو و نايلون گذاري مستمر سطل هاي زباله حاشيه خيابانها

-جمع آوري مخازن شک و نمک از سطح شهر با توجه به پايان فصل زمستان

-پاک سازي کانالها و جوي ها آب، بارگيري و حمل نخاله هاي سطح شهر

-شستشوي مستمر مخازن زباله با مواد ضدعفوني کننده به منظور حفظ بهداشت محيطي و جلوگيري از جاري شدن شيرابه ها

-نظافت و پاکسازي معابر در نواحي 4گانه شهري

-شستشوي علائم ترافيکي و تابلوهاي جهت نماي سطح شهر

افزودن دیدگاه