• روز جهاني کارگر خجسته باد
  • توليد گاري هاي جمع آوري زباله توسط کارگران فني
  • خلاصه اجراي طرح تفکيک از مبدا به روايت تصوير
  • خريد باسکول 60 تني جهت سايت پسماند
  • بهسازي جاده دفن پسماند

اصلاح سايت (تفکيک زباله از مبدا )

کد خبر: 62280 تاریخ انتشار: 1399/04/18 10:06:31
نمایش: 156
اخبار
در صورت انتخاب پيمانکار  براي مناطق  يک و دو طرح تفکيک زباله از مبداء در شهرکرد اجرا مي شود 
​شرح خدمات و برآورد مربوط به انتخاب  پيمانکار  براي مناطق يک ودو  شهرکرد توسط  سازمان مديريت پسماند تهيه  و پس از طي مراحل قانوني  جهت برگزاري  مزايده به شهرداري ارسال گرديده است 

افزودن دیدگاه